Mentor worden

Wat is een mentor?

De mentor draagt zorg voor de cliënt, bespreekt samen met de cliënt of deze goede verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding krijgt.

De mentor heeft de volgende taken:

  • Contact onderhouden met hulpverleners, familie en/of mantelzorgers.
  • Met de hulpverleners de uitvoering van het zorgplan bespreken en evalueren.
  • Bewaken dat de cliënt de zorg krijgt volgens het zorgplan.
  • Met de financieel vertegenwoordiger overleg hebben over uitgaven die hij nodig vindt voor het welbevinden van de cliënt.

Een mentor is nodig als:

  • Iemand door lichamelijke- of psychische oorzaken niet meer in staat is de regie over zijn zorg te houden en een weloverwogen besluit te nemen over zijn behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.
  • Iemand geen partner (echtgenoot, geregistreerd partnerschap, samenwonend), broer, zus of kind heeft die zijn belangen wil of kan behartigen.
  • Binnen de familie onenigheid bestaat over de zorg of de behandeling.

Hoe word je mentor?

Mentor kunt u worden door u aan te melden als vrijwilliger bij de stichting. Na een eerste gesprek bieden wij de (kandidaat) mentor een cursus aan. Na gebleken geschiktheid stellen wij de (kandidaat) mentor voor aan een cliënt waarvoor mentorschap is aangevraagd. Na een kennismaking en wederzijdse instemming wordt de aanvraag bij de kantonrechter ingediend.

 

Vergoedingen en kosten

Voor alle mentoren is een vergoeding beschikbaar, dit wordt verder toegelicht in het kennismakingsgesprek.

Cliënten betalen een vergoeding voor mentorschap, die bestaat uit eenmalige en jaarlijkse kosten. Bij Mentorschap Zuidoost Brabant wordt daarover geen btw gerekend. Wanneer de cliënt deze vergoeding zelf niet kan betalen, kan hij of zij beide bedragen (deels) vergoed krijgen via de Bijzondere Bijstand. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle vrijwilligers bij de stichting moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen.

Opleiding

Mentoren volgen een (verplichte) introductiecursus, die bestaat uit minimaal drie bijeenkomsten.

De regio ondersteuner houdt contact met de mentoren en evalueert jaarlijks met hen. Mentoren kunnen een beroep doen op de regio ondersteuners en de medewerkers bij vragen, voor overleg en als klankbord bij alles wat zij in de praktijk van hun mentorschap tegenkomen. Verder worden bijeenkomsten georganiseerd voor alle mentoren waarin onderwerpen aan bod komen die voor een mentor van belang kunnen zijn.

Jaarlijks organiseert Mentorschap Zuidoost Brabant de Dag van de Mentor waar mentoren uit de regio elkaar kunnen ontmoeten en workshops kunnen volgen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over het mentorschap of wilt u misschien wel mentor worden? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vul uw naam in.
Vul uw e-mailadres in.
Vul een bericht in.
U dient akkoord te gaan met onze privacyverklaring.