Over ons

Ontstaansgeschiedenis

In november 2009 is Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant van start gegaan, nadat 25 vertegenwoordigers van diverse zorgorganisaties in de regio Zuidoost Brabant een convenant hadden ondertekend.

Het Bestuur en de Raad van Advies van de stichting werden gevormd door vertegenwoordigers vanuit de Ouderenzorg, de Verstandelijk Gehandicaptensector en Geestelijke Gezondheidszorg.

Doelstelling

  • Voorzien in een pool van vrijwilligers in de gemeenten in Zuidoost Brabant. De vrijwilligers treden op als mentor voor meerderjarigen, die als gevolg van hun geestelijk of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van niet vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, als bedoeld in artikel 450 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
  • Het bieden van ondersteuning aan deze vrijwillige mentoren.

Bestuur

mw Noor Planje

Voorzitter 

Noor Planje. Nadat het eerste Bestuur van de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant de organisatie heeft vormgegeven, in samenwerking met de zorgverleners waar onze cliënten meestal vandaan komen, ben ik gevraagd om als voorzitter.

Lees meer …

dhr Rob Lammers

Vice-voorzitter

Rob Lammers, in dagelijkse leven werkzaam bij GGz Eindhoven, beleidsadviseur en ambassadeur cliënten en naastenbelangen. Al sinds oprichting gecharmeerd van de doelen van de Stichting mentorschap.

Lees meer …

dhr Erik Göertz

Secretaris

Mail het bestuur

 

Foto EGIk ben ruim 40 jaar werkzaam geweest in de high-tech/semiconductors industrie, en heb daarin diverse managementfuncties bekleed. Daarnaast ben ik actief in het mede-besturen van diverse verenigingen.

In 2021 ben ik aangesloten bij de stichting Mentorschap ZO Brabant en heb de zorg als mentor van een cliënt met psychische problemen op me genomen.

Lees meer …

dhr Jan Kuijsten

Penningmeester

 "Ik ben Jan Kuijsten. Tot halverwege 2017 heb ik meer dan 37 jaar in de pensioenwereld gewerkt. Enige tijd na mijn gedeeltelijke pensionering hoorde ik een spotje op de radio, over het tekort aan mentoren.

Lees meer …

dhr Theo Coppens

Lid

mw Ans Verdonck

Lid

Team

Patrick Vermeeren

Manager

06-10945367

Mail Patrick

Hanneke Franse

Secretariaat  

     Hanneke thumbnail ca015ace 2fb5 4713 b236 bf21db21d510 Hanneke                 

 

 

 

Mail Hanneke 

 

Regio-ondersteuners

 

Dick Lambermont

Rikie Mehagnoul

Wim Scheepens

Klachtencontactpersoon

Wil van der Laak

2023pasfoto Wil van der Laak

Mijn naam is Wil van der Laak, woonachtig in Veldhoven en gepensioneerd. Sociaal nog heel actief. Ik heb op veel plaatsen als hulpverlener gewerkt, de laatste 20 jaar in de re-integratie waarbij ik ook Arbeidsmediator en Vertrouwenspersoon was. Op dit moment ben ik alleen nog Vertrouwenspersoon voor ca. 15 organisaties, betaald en onbetaald.

Lees meer …