Over ons

Ontstaansgeschiedenis

In november 2009 is Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant van start gegaan, nadat 25 vertegenwoordigers van diverse zorgorganisaties in de regio Zuidoost Brabant een convenant hadden ondertekend.

Het Bestuur en de Raad van Advies van de stichting werden gevormd door vertegenwoordigers vanuit de Ouderenzorg, de Verstandelijk Gehandicaptensector en Geestelijke Gezondheidszorg.

Doelstelling

  • Voorzien in een pool van vrijwilligers in de gemeenten in Zuidoost Brabant. De vrijwilligers treden op als mentor voor meerderjarigen, die als gevolg van hun geestelijk of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van niet vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, als bedoeld in artikel 450 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
  • Het bieden van ondersteuning aan deze vrijwillige mentoren.

Bestuur

mw Noor Planje

Voorzitter 

Noor Planje. Nadat het eerste Bestuur van de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant de organisatie heeft vormgegeven, in samenwerking met de zorgverleners waar onze cliënten meestal vandaan komen, ben ik gevraagd om als voorzitter.

Lees meer …

dhr Rob Lammers

Vice-voorzitter

Rob Lammers, in dagelijkse leven werkzaam bij GGz Eindhoven, beleidsadviseur en ambassadeur cliënten en naastenbelangen. Al sinds oprichting gecharmeerd van de doelen van de Stichting mentorschap.

Lees meer …

dhr Ad van den Brand

Secretaris

Mail het bestuur

Mijn naam is Ad van den Brand, woon in Helmond.
Ik ben ruim 43 jaar werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
En tot de dag van vandaag ben ik blij dat ik iets voor hen mag en kan betekenen.

Lees meer …

dhr Jan Kuijsten

Penningmeester

 "Ik ben Jan Kuijsten. Tot halverwege 2017 heb ik meer dan 37 jaar in de pensioenwereld gewerkt. Enige tijd na mijn gedeeltelijke pensionering hoorde ik een spotje op de radio, over het tekort aan mentoren.

Lees meer …

dhr Jo Budziak

Lid

Jo Budziak, na 40 jaar werkzaam te zijn geweest bij het Ministerie van Defensie zocht ik naar een nuttige en zinvolle besteding van mijn vrije tijd. Medio 2012 las ik een artikel in het Eindhovens Dagblad dat er mentoren werden gezocht.

Lees meer …

dhr Max van Hofweegen

Lid

Max van Hofweegen. Geboren in Eindhoven in 1942 en daarna 35 jaar actief geweest bij Philips in technische informatica, in Nederland en meerdere keren in het verre Oosten.

Lees meer …

mw Ans Verdonck

Lid

Team

Patrick Vermeeren

Manager

06-10945367

Mail Patrick

Hanneke Franse

Secretariaat  

     Hanneke thumbnail ca015ace 2fb5 4713 b236 bf21db21d510 Hanneke                 

Mail Hanneke 

 

Regio-ondersteuners

 

Dick Lambermont

Rikie Mehagnoul

Wim Scheepens

Klachtencontactpersoon