Mentoren aan het woord

Bert Beerens kon meteen iets betekenen voor zijn cliënt

Vrijwillig mentorschap

“Na mijn pensionering wilde ik graag vrijwilligerswerk gaan doen en hierin een wezenlijke bijdrage leveren aan het leven van kwetsbare mensen.” Bert Beerens denkt even na en vervolgt: “Vanuit mijn werk in de ouderenzorg heb ik van dichtbij meegemaakt, dat niet iedereen iemand heeft die voor hem/haar opkomt, die vinger aan de pols houdt over hoe het gaat en die kritisch meekijkt of nog steeds de juiste zorg wordt geboden.”

Goede band

Hij was bekend met Mentorschap Zuidoost Brabant, kende het werk van de mentoren en heeft contact met de stichting opgenomen. Na een intakegesprek en een cursus kon hij als mentor aan de slag met een echtpaar, twee kwetsbare ouderen. “Meneer was in het begin erg argwanend, maar die argwaan is nu grotendeels verdwenen. Ik ga wekelijks op bezoek en dit wordt erg op prijs gesteld. Ik ondersteun hem bij alle externe contacten en met diverse (technische) hulpvragen. Ook bemiddel ik tussen hem en zijn vrouw,” voegt hij er lachend aan toe. “Beide echtelieden zijn erg aan elkaar gehecht, maar zijn het niet altijd met elkaar eens.” Bert vindt het belangrijk dat hij met beiden een goede band heeft. Als in de toekomst een van hen iets overkomt, dan is het belangrijk de ander goed op te kunnen vangen en zijn/haar belangen te behartigen.

Ondersteuning

Ook heeft hij het mentorschap op zich genomen voor een alleenstaande, licht dementerende vrouw van 91 jaar. Toen Bert haar leerde kennen woonde zij nog thuis. “Haar zus was haar mantelzorger en zorgde goed voor haar. Maar er kwam een moment dat het haar allemaal te veel werd, ze raakte overbelast. Als mentor kon ik verantwoordelijkheden overnemen. Inmiddels woont mevrouw in een verpleeghuis, dat heb ik als wettelijk vertegenwoordiger kunnen regelen. Ze krijgt daar de zorg die ze nodig heeft.” Bert is tevreden over de samenwerking met de instelling waar mevrouw nu woont. “Je hebt een gezamenlijk belang, nl. het welzijn van de cliënt. Samen waren we het erover eens, dat een actief dagprogramma voor haar belangrijk was. Dat krijgt ze aangeboden. En haar zus, die komt regelmatig op bezoek en kan weer gewoon zus zijn.”

Zijn collega mentoren ziet hij bij de halfjaarlijkse intervisiebijeenkomsten. “Het is boeiend te horen hoe verschillend cliënten zijn, van dementerende ouderen tot mensen met een ernstig verstandelijke beperking, en vooral hoe ieder op zijn eigen manier het mentorschap invult.

Meer weten?

De behoefte aan mentoren is sterk toegenomen door de vergrijzing en de veranderingen in de zorg. Wie net als Bert iets voor een ander wil betekenen, kan contact opnemen met Mentorschap Zuidoost Brabant. De contactgegevens zijn te vinden op deze website.

U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek!