Mentoren aan het woord

Motivatie als mentor

‘Ik heb er heel bewust voor gekozen om mentor te worden van cliënten met een psychiatrische aandoening, met name van diegenen die opgenomen zijn in de kliniek of die beschermd wonen. Dat heeft te maken met mijn ervaringen bij de GGZ als mantelzorger, in mijn privé situatie.
Bij mijn bezoeken aan twee GGZ instellingen ontdekte ik, dat daar maar weinig of geen bezoekers kwamen. Contact maken met de mensen die er wonen is ook lastig, vanwege hun psychische problematiek. Voor familie en naasten en ook voor een mentor vormt hun gedrag vaak een drempel. Tegelijkertijd vind ik, dat contact met mensen van buiten de instelling heel belangrijk is voor een goed herstel.’