dhr Jan Kuijsten

Penningmeester

 "Ik ben Jan Kuijsten. Tot halverwege 2017 heb ik meer dan 37 jaar in de pensioenwereld gewerkt. Enige tijd na mijn gedeeltelijke pensionering hoorde ik een spotje op de radio, over het tekort aan mentoren.

Om een lang verhaal kort te maken: enkele maanden daarna was ik mentor van een cliënt in Eindhoven. Dat ben ik overigens nog steeds. Het is leuk, laat je meteen je toegevoegde waarde voor je cliënt zien/merken, en het relativeert ook zeer.
Veel mensen uit mijn omgeving hadden nog nooit van het mentorschap gehoord. Er is nog een hele vijver bloot te leggen.
Begin 2020 zocht het bestuur een nieuwe penningmeester. En om ook daar van een lang verhaal een kort te maken: na enige maanden was ik penningmeester van de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant. Het leek en lijkt me leuk en zinvol om zo ook de bestuurlijke kant te zien en uit te voeren."