dhr Rob Lammers

Vice-voorzitter

Rob Lammers, in dagelijkse leven werkzaam bij GGz Eindhoven, beleidsadviseur en ambassadeur cliënten en naastenbelangen. Al sinds oprichting gecharmeerd van de doelen van de Stichting mentorschap.

Hoop dat we mentorschap verder uitbreiden en steeds beter invullen, met waardevolle betekenis voor ontvanger en uitvoerder van mentorschap. Ervaar dat zelf bij de drie personen waar ik mentor ben. En in mijn bestuurdersrol waarin ik dit mede bewaak.