mw Noor Planje

Voorzitter 

Noor Planje. Nadat het eerste Bestuur van de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant de organisatie heeft vormgegeven, in samenwerking met de zorgverleners waar onze cliënten meestal vandaan komen, ben ik gevraagd om als voorzitter.

Verder uitvoering te geven aan de doelstelling en beleid van het Mentorschap.

Tot op de dag vandaag vind ik dit een eervolle functie om mede met onze bestuursleden, manager, medewerkers en de vele vrijwilligers zorg te dragen voor de minderbedeelde mens qua gezondheid en welzijn.

Hoewel ik niet uit de wereld van welzijn of gezondheid kom, voel ik veel affiniteit voor en met iedereen die hierin werkzaam is.

Werkzaam in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs heb ik vele jonge mensen begeleid in de facilitaire dienstverlening en m.n. in de omgeving van verpleeg- bejaarden -ziekenhuizen.

Vervolgens heb ik mijn maatschappelijke interesse verlegd naar de lokale politiek, daarna actief in het Openbaar Bestuur als burgemeester.

Diverse bestuur functies, zowel binnen als buiten de politiek, hebben me geleerd hoe belangrijk het vrijwilligers werk is in onze samenleving.

Dankbaar te zijn, dat er een groot aantal mensen is, die hun vrijetijd wil besteden aan de medemens die dringend ondersteuning nodig heeft op het gebied van welzijn.

Betrokkenheid bij cliënt en vrijwilliger staat hoog in ons vaandel.

Als Bestuur besteden we hier aandacht aan door het organiseren van diverse leermomenten voor iedereen die hiervoor open staat.

We willen een lerende organisatie zijn die meegaat in de snelle ontwikkelingen en veranderingen van onze moderne samenleving.